Fundació Studium Aureum

Aquesta Fundació es crea per iniciativa del director i fundador del grup Carles Ponseti i Verdaguer i gràcies a la generositat de persones i empreses compromeses amb l’educació i la cultura; es tracta de representants d’una societat que vol progressar i aprofundir en els valors artístics així com donar suport a la feina dels seus artistes.

La principal activitat de la Fundació és la realització de concerts i activitats musicals tenint com a base Studium, cor de cambra i Studium Aureum. La Fundació organitza una temporada anual de concerts basada en la qualitat i diversitat artística, amb propostes agrupades en cicles, monogràfics, representacions i conferències, entre d’altres tipus d’activitats dinamitzadores del món musical.

El Patrimoni de la Fundació està integrat per instruments, partitures i el seu finançament està basat en les donacions i en els abonats a la temporada de concerts.

Les aportacions són la base de les temporades i del seu finançament. Per això les aportacions és poden realitzar no només al principi de temporada sinó també en qualsevol moment.

La Fundació Studium Aureum fou constituïda el febrer de 2009 amb el nombre de registre 100000000273. La Fundació rendeix comptes anuals al Protectorat segons estableix la Llei de Fundacions.

El donatius a les Fundacions de caràcter benèfic o d’utilitat pública legalment reconegudes són fiscalment deduïbles, d’acord amb la llei sobre “Régimen fiscal de las entidades lucrativas y de los incentivos fiscales al mecenazgo”.

Per tant les vostres aportacions estan subjectes a deducció de la vostra declaració de renda.